Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Moderno doba je dramatična utrka između katastrofe i obrazovanja.

Herbert George Wells