Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Jedan kutak svemira ipak možeš promijeniti za sebe.

Aldous Leonard Huxley