Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Onaj kojemu je sadašnjost, samo sadašnjost, ne zna ništa o vijeku u kojem živi.

Oscar Wilde