Slučajno odabran citat...

Svi nam se putovi svijeta pitomo sastaju na dlanu.

Saint John Perse