Slučajno odabran citat...

Pitam se da li su zvijezde osvjetljene zato da bi jednog dana svatko mogao naći svoju.

Antoine de Saint-Exupéry