Citati.hrCitati.hr

Suradnja

Portal Citati.hr

Citati.hr predstavlja projekt neprofitne udruge koji okuplja najveću zbirku citata i drugog edukativnog sadržaja na hrvatskom jeziku. Portal obuhvaća desetke tisuća objava i privlači preko milijun posjetitelja godišnje.

Sponzorirane objave

Portal nudi mogućnost sponzoriranja objava. Sponzorirani sadržaj se sastoji od edukativne objave u domeni portala i vanjskog sadržaja koji se želi istaknuti. Vanjski sadržaj treba biti usko povezan s tematikom objave uz koji se želi prikazati. Na primjer, moguće je dodati poveznicu na kupnju knjige uz citate preuzete iz knjige.

Kod sponzorirane objave, prikazuje se kolekcija koja ima sliku, naslov i poveznicu. Kolekcija može imati jednu ili više objava, a sponzorirati se može već objavljeni sadržaj ili objaviti novi, pod uvjetom da je sadržaj prikladan za portal. Sponzorirane objave su vidljive na cijelom portalu, uz mogućnost prikaza i na naslovnici.

Ako ste zainteresirani za sponzoriranje sadržaja, slobodno se javite naudruga@citati.hr

API integracija

Portal omogućuje REST API dohvat sadržaja trećim internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama. Moguće je dohvatiti na primjer citat dana i prikazati ga svojim posjetiteljima kao zanimljiv sporedni sadržaj.

Ako ste zainteresirani za integraciju, slobodno pogledajteAPI dokumentacijui javite se suradnju naudruga@citati.hr