Slučajno odabran citat...

Sudbine naroda ovise o tome na koji se način hvale.

Jean Anthelme Brillat Savarin