Slučajno odabran citat...

Treba biti mudar da bi prepoznao mudraca.

Foklid