Slučajno odabran citat...

Sve iz ljubavi, ništa na silu. Više ljubavi za dobro nego straha pred grijehom. Neka vlada duh slobode.

Sv. Franjo Saleški