Slučajno odabran citat...

Čovjek započinje tisuću stvari, a od tih tisuću može biti samo jedna dobra. A od tisuću dobrih samo je jedna ostvarljiva.

Nikola Tesla