Slučajno odabran citat...

Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sa sadašnjošću – to je moj život.

Petar Iljič Čajkovski