Slučajno odabran citat...

Sudbina lažljivca je da im se ne vjeruje ni kada govore istinu.

Aristotel