Slučajno odabran citat...

Oholost malih sastoji se u tome da neprestano govore o sebi, oholost velikih je u tome da o sebi ne govore nikada.

Francois Marie Arouet de Voltaire