Slučajno odabran citat...

Rat ideja sa samima sobom bio bi istinski poželjan mir.

Josef Beuys