Slučajno odabran citat...

Vladar mora biti bez dobara i slave.

Shan Sa