Slučajno odabran citat...

U patnji je skrivena naša radost, a u umiranju naš život.

Dietrich Bonhoeffer