Slučajno odabran citat...

Raspolagati znanjem ne ubija osjećaj začudnosti i misterija. Uvijek se pojavljuju novi misteriji.

Anais Nin