Slučajno odabran citat...

Budućnost nacije ovisi o načinu na koji se hrani.

Jean Anthelme Brillat Savarin