Slučajno odabran citat...

Pred mrtvačkim odrom svi vidimo samo dobro i ono što želimo vidjeti.

Carlos Ruiz Zafon