Slučajno odabran citat...

Osnovni je problem u tome što naša civilizacija, koja je civilizacija strojeva, može čovjeka naučiti svemu osim kako da bude čovjek.

Andre Malraux