Slučajno odabran citat...

Budite ljudi koji posvuda nalaze radost i darivaju je.

Bieberle Huter