Slučajno odabran citat...

Dar govora dobili smo kako bismo otkrili, a ne skrivali naše misli.

Jose Saramago