Slučajno odabran citat...

Pesimist je čovjek koji je sretan kad je nesretan.

Francis Herbert Bradley