Slučajno odabran citat...

Siromaštva se ne treba stidjeti. Ima mnogo više ljudi koji bi se morali stidjeti svoga bogatstva.

Johann Nestroy