Slučajno odabran citat...

U čovjeku uvijek postoji dio koji odbija ljubav. Taj je dio koji hoće umrijeti. To je onaj koji hoće da ga se poštedi.

Albert Camus