Slučajno odabran citat...

Skepticizam, premda je logički savršen, psihološki je nemoguć i ima nečega lakoumnog neiskrenog u svakoj filozofiji koja teži njegovu prihvaćanju.

Bertrand Russell