Slučajno odabran citat...

Dobra je svađa bolja od lošega mira.

Maksim Gorki