Slučajno odabran citat...

Nagovoriti ljude da čine dobro veće je dobro nego da ga sam čini.

Konfucije