Slučajno odabran citat...

Nisam mogao govoriti ljudima da budu hrabri i pritom ostanu u uredu. No vođa mora biti optimističan, jer ako nije, neće to biti ni ostali.

Rudi Giuliani