Slučajno odabran citat...

Život poznaje samo jednu istinsku zabrinutost: smrt.

Aleksandre Dumas