Slučajno odabran citat...

Jeftina kvaliteta je skupa, dobra kvaliteta je jeftina.

Philip Kotler