Slučajno odabran citat...

Država koja tone spašava se primjenom pravnih načela, a ne rukama kao kada se čovjeka utapa.

Mencius