Slučajno odabran citat...

Kada ljubaznost uzvratiš ljubaznošću, potičeš ljude na dobro. Kada zlo uzvratiš zlom, onda ljude opominješ da ne čine zlo.

Konfucije