Slučajno odabran citat...

Zla riječ i dobre čini zlima, a dobra riječ i zle čini dobrima.

Makarije Egipatski