Slučajno odabran citat...

Ako s nekom stvari dugo petljaš, slomit ćeš se.

Arthur Bloch