Slučajno odabran citat...

Skrbi o velikome kada je još malo.

Sun Tzu