Slučajno odabran citat...

Jer vladati ima pravo samo onaj koji se pokori; vlasti je dostojan samo onaj koji služi.

Béla Hamvas