Slučajno odabran citat...

Lako je služiti plemenita gospodara koji, kada zapovijeda, uvjerava.

Johann Wolfgang von Goethe