Slučajno odabran citat...

Na stupnju kulture na kojem ljudski rod još danas stoji rat je neizbježno sredstvo kako bi se kultura dalje razvijala, te će tek nakon završene kulture vječni mir biti za nas spasonosan.

Immanuel Kant