Slučajno odabran citat...

Vizija je umijeće koje nam omogućuje da vidimo i nevidljivo.

Jonathan Swift