Slučajno odabran citat...

Samilost je svojstvo snažna duha.

Shan Sa