Slučajno odabran citat...

Kako je lako raspiriti ljudsku želju, a kako ju je teško utažiti.

Aleksandar Solženjicin