Slučajno odabran citat...

Odjeća čini čovjeka. Nagi ljudi imaju mali ili nikakav utjecaj na društvo.

Mark Twain