Slučajno odabran citat...

Ne mjerite nikad planinu dok niste došli do vrha. Tek tada ćete vidjeti koliko je niska.

Dag Hammarskjold