Slučajno odabran citat...

Postoje dvije pogreške koje se mogu dogoditi na putu k istini. Ne ići do kraja ili uopće ne krenuti.

Siddhārtha Gautama Buddha