Slučajno odabran citat...

Noć u sebi ima puno više boja od daha.

Vincent van Gogh