Slučajno odabran citat...

Kad bih imao dar poricanja i znao sve tajne i sva znanja: kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premiješao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.

Sv. Pavao