Slučajno odabran citat...

Sretnih li naroda koji imaju dosadnu povijest.

Louis de Montesquieu