Slučajno odabran citat...

Bog je čovjeku dao pleća, a dao mu je i terete da ih nosi.

Isaac Bashevis Singer