Slučajno odabran citat...

Kada su palače suviše raskošne, žitnice su prazne.

Lao Tse